TURCAS YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Turcas Renewable Energy Generation

Turcas’ın bünyesindeki yenilenebilir enerji kaynaklarına ait tüm projelerin geliştirilmesi amacıyla kurduğu Turcas Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş., sahibi olduğu arama ruhsatları ile Denizli ve Manisa illerinde jeotermal kaynaklardan elektrik enerjisi üretimi etüt çalışmalarına başlamıştır. Denizli ili merkezi Hacıeyüplü Köyü’nde bulunan arama ruhsatını haiz alanda jeoloji, jeofizik ölçüm ve etüdü ile jeotermal potansiyelin keşfine yönelik çalışmalar tamamlanmış olup sondaj için uygun arazi belirlenmiştir, 2015 yılında gerçekleştirilen sondaj çalışmaları ile işletme ruhsatına geçiş sağlanmıştır. 2016 yılında ilk üretim kuyusu sondajı için yatırım kararı alınmış ve izin süreçlerine hız verilmiştir. 2017’de derin arama sondajının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Manisa ili Gölmarmara ilçesinde bulunan arama ruhsatını haiz alanda jeoloji, jeofizik ölçüm ve etüdü ile jeotermal potansiyelin keşfine yönelik çalışmalar 2016 yılı boyunca sürdürülmüştür. 2017 yılında gradyan sondajı ile işletme ruhsatının alınması planlanmaktadır.

Kuruluş Tarihi: 1931

  • TURCAS ENERJİ HOLDİNG 99.992%
  • ERDAL AKSOY 0.002%
  • YILMAZ TECMEN 0.002%
  • SAFFET BATU AKSOY 0.002%
  • BANU AKSOY TARAKÇIOĞLU 0.002%