İNSAN KAYNAKLARI

Personel İlişkileri, Felsefesi ve Yan Ödenekler

Aksoy Holding’in Politikası; çalışanlarına ve iş başvurusunda bulunan adaylara, ırk, renk, inanç, etnik ve ulusal köken, cinsiyet, medeni hal, yaş veya engellilik ayrımı gözetmeden eşit davranmaktır. Şirket tüm çalışanlarına, yeteneklerine ve potansiyellerine dayalı olarak ilerlemeleri konusunda fırsat eşitliği sağlar.

Aksoy Holding’in İnsan Kaynakları Politikası, organizasyonun bütün kademelerinde teşvik edici ve ödüllendirici bir ortam yaratmaktır. Hedeflere dayalı yönetim ve personel değerlendirmesi, personel iyileştirme, motivasyon, iletişim, gelişim ve eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve her çalışanın kendi performansına göre ödüllendirilmesini sağlamak için düzenli olarak kullanılmaktadır.

Yasal olarak ödenen ücretlere ek olarak, Şirket aşağıdaki ücret dışı yararları sağlamaktadır:

•    Sağlık Sigortası
•    Evlilik Yardımı
•    Yemek ve Ulaşım
•    Ücretli İzin

Maaş ve Toplu İş Sözleşmesi

Aksoy Holding hiçbir Toplu İş Sözleşmesi tarafı değildir. Genel artış, rakiplerin ekonomik koşullarına ve uygulamalarına bağlı olarak yılda bir kere yapılmaktadır.

Çalışanlarımız

Aksoy Holding’in doğrudan ve dolaylı iştiraklerinde toplam 1.845 kişi çalışmaktadır.

Aksoy Holding’in kendi bünyesinde toplamda 10 çalışanı bulunmaktadır.

Aksoy Holding bünyesinde bulunan Aksoy Bodrum Taşınmaz Yatırımları A.Ş. (Epique Island)’de 40 kadın, 660 erkek olmak üzere toplamda 700 kişi çalışmaktadır.

Nisan 2018 itibarıyla Aksoy Holding’in %51.5 oranında hissedarı olduğu Turcas Petrol A.Ş.’de 20 kadın, 38 erkek olmak üzere toplam 58 kişi çalışmaktadır.

Turcas Petrol A.Ş.’nin doğrudan %92 oranında hissedarı olduğu Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.’de 1 kadın, 38 erkek olmak üzere toplam 39 kişi çalışmaktadır.

Turcas Petrol A.Ş.’nin doğrudan %30 oranında hissedarı olduğu SHELL & TURCAS Petrol A.Ş., bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinde 179 kadın, 403 erkek olmak üzere toplam 582 kişi çalışmaktadır.

Turcas Petrol A.Ş.’nin doğrudan %5, dolaylı olarak %22 oranında hissedarı olduğu ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş.’de 3 kadın, 67 erkek olmak üzere toplam 70 kişi çalışmaktadır.

Turcas Petrol A.Ş.’nin doğrudan %30 oranında hissedar olduğu RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.’ de 13 kadın, 45 erkek olmak üzere toplamda 58 kişi çalışmaktadır.

Turizm ve Gayrimenkul iş kolu altında olan Yeditepe Beynelmilel Otelcilik, Turizm ve Ticaret A.Ş. (Conrad İstanbul Bosphorus Otel)’de 72 kadın, 216 erkek olmak üzere toplamda 288 kişi çalışmaktadır.

Uluslararası Ticaret iş kolu altında olan Aksoy Enternasyonel A.Ş.’de 2 kadın 11 erkek olmak üzere toplam 13 kişi, Aksoy Middle East Company ve Aksoy Iraq Company iştiraklerinde 3 kadın, 24 erkek olmak üzere toplamda 27 kişi çalışmaktadır.

Aksoy Holding’e yapılmak istenen iş başvuruları için This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-posta adresi kullanılabilir.