TURCAS KUYUCAK JEOTERMAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Turcas Kuyucak Geothermal Power Generation

Sürdürülebilir Enerji üretimi ilkesi ile hareket eden Turcas Petrol A.Ş. portföyünü yenilenebilir enerji kaynağına dayalı elektrik üretimi ile genişletmiştir. Bu kapsamda Turcas bünyesinde Aydın ili Kuyucak ilçesinde 18 MW kurulu gücündeki jeotermal kaynağa dayalı enerji üretimi tesisi işletmeye alınmıştır. Kurulu gücün optimum kullanımı amacıyla kaynak rezervuarın geliştirilme faaliyetleri sürdürülmektedir.

Aydın ili Kuyucak ilçesi Yöre Köyü’nde bulunan işletme ruhsatı alanında 2014 yılı Kasım ayında ilk üretim sondajı ve kısa süreli kuyu akış testleri tamamlanmıştır. Keşfedilen potansiyel ile birlikte üretim kuyusu sondajı sayısının artırılması amacıyla 2., 3. ve 4. üretim kuyusu sondajı Aralık 2014-Kasım 2015 arasında, 5. Üretim kuyusu 1. Reenjeksiyon kuyusu ise Eylül-Ekim 2016 arasında, 2. Reenjeksiyon kuyusu Kasım-Aralık 2016 arasında, 6. üretim kuyusu sondajı 2017 yılı başında başarıyla tamamlanmıştır. Böylece ilk faz elektrik üretimi kapasitesi toplam 18 MW olarak üretim lisansına sahip olmuştur.

Tesisin resmi geçici kabulü, 27.10.2017 tarihinde 10 MW olarak, 07.12.2017 tarihinde ise tam kapasite, 18 MW olarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılmıştır. Kabulü müteakip yapılan başvurular sonucunda, Turcas Kuyucak Elektrik Üretim A.Ş. 01.01.2018’den itibaren 10 yıl süresince YEKDEM bünyesine dahil edilmiştir.

2018 yılı içinde bir adet reenjeksiyon kuyusu ve bir adet üretim kuyusu daha açılmıştır. Böylelikle toplamda 6 adet üretim kuyusu ve 4 adet reenjeksiyon kuyusu bulunmaktadır. 2019 yılı içerisinde ise yeni bir üretim kuyusunun sondaj çalışmaları tamamlanmış ve mevcut bir adet üretim kuyusunun performansını artırmak için bir adet kuyu içi pompa uygulaması başarıyla devreye alınmıştır. Mevcut kuyuların üretimini azami düzeye çıkarmak amacıyla yatırımlar yapılmaya devam edilmektedir.

Turcas Petrol A.Ş., Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.’nin %92 oranında hissesini 2018 yılı içinde %100’e çıkarmıştır. 1 Mart 2016 tarihinde TKJ ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. arasında 15 Milyon Euro ve 40,5 Milyon ABD doları tutarında nakdi ve/veya gayrinakdi ve 10 Milyon TL tutarında gayrinakdi, azami 30 ay anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam 14 yıl vadeli kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Kredi, toplam 71,25 Milyon ABD doları (finansman maliyetleri dahil) tutarındaki Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim Santrali yatırımının finansmanında kullanılmıştır.

Turcas tarafından yayınlanan 2 Mayıs 2018 tarihli Özel Durum Açıklaması uyarınca, Denizli il sınırları içindeki M22-A no’lu paftası için yapılan petrol arama ruhsatı başvurusu kabul edilmiştir. Turcas’ın Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne sunmuş olduğu “İş ve Yatırım Programı” uyarınca, ilk aşamadaki yatırım tutarının, 5 yıllık süre zarfında ağırlıklı olarak sondaj çalışmalarında harcanmak üzere, asgari 2,7 Milyon ABD Doları seviyesinde olması öngörülmektedir. Bu kapsamda, güncel durum itibarıyla yatırım planı çerçevesinde jeofizik ve jeolojik etüt çalışmaları tamamlanmıştır.

Manisa ili Gölmarmara ilçesinde bulunan arama ruhsatına haiz alanda 2018 yılında gradyan sondajı yapılmış ve elde edilen bulgular doğrultusunda gerekli çalışmalar yapılarak işletme ruhsatı hakkı kazanılmıştır. Bu alanda geliştirme faaliyetleri sürdürülmektedir.

  • TURCAS PETROL A.Ş. 100%
We use cookies

Sitemizde içeriğin sağlanması, site performansının analiz ve optimize edilmesi için gerekli olan çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

Verilerinizin site trafiğinin ve ziyaretçi profilinin analiz edilmesi amacıyla yurt dışında bulunan Google LLC. tarafından sağlanan çerezlerin kullanımı amacıyla yurt dışına veri aktarımını kabul ediyorsanız “Kabul Et”’i, etmiyorsanız “Reddet”i seçiniz.